Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  04.04.2019 10:52:01
Дата здійснення дії: 26.04.2019
Вид інформації:  Спростування
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИРОНІВСЬКИЙ РАЙАГРОБУД"
Код за ЄДРПОУ:  03584591
Текст повідомлення: 

 

04.04.2019 року Емітентом було самостійно виявлено  помилку в Повідомленні про проведення загальних зборів, яке була оприлюднена шляхом розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 29.03.2019 року.
Була допущена помилка в порядку денному, а саме не включені питання про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, обрання членів Наглядової ради Товариства та затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру   їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
Виправлена інформація розміщена в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів повторно 04.04.2019 року.