Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 17.02.2011
Дата публікації 18.02.2011 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите Акціонерне Товариство "Миронівський Райагробуд"
Юридична адреса* 08800, м. Миронівка, вул. Черкаська, 1
Керівник* Самоходський Григорій Іванович - Директор. Тел: 0457451456
E-mail* 03584591@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ВАТ «Миронівський райагробуд» повідомляє, що згідно рiшення загальних зборів акціонерів від 17.02.2011р., звільнені: член наглядової ради – Хоменко Володимир Микитович, паспорт серії СМ № 023710 виданий 20.02.1999р. Миронівським РВ ГУ УМВС України в Київській обл., володіє 0,312 % статутного капіталу, перебував на посаді з 19.08.2010р. по 17.02.2011р.; голова Ревізійної комісії – Угнівенко Надія Григорівна, паспорт серії СК № 928498 виданий 30.11.1998р. Миронівським РВ ГУ УМВС України в Київській обл., володіє 0,061 % СК, перебувала на посаді з 19.08.2010р. по 17.02.2011р.; призначені: член наглядової ради, представник акціонера, який володіє значним пакетом акцій – Павленко Лариса Дмитрівна, паспорт серії СК № 937293 виданий 04.12.1998р. Богуславським РВВГУ МВС України Київської області, володіє 0,0 % СК, працює головним бухгалтером ВАТ «Миронівський райагробуд»; ревізор - Угнівенко Надія Григорівна, паспорт серії СК № 928498 виданий 30.11.1998р. Миронівським РВ ГУ УМВС України в Київській обл., володіє 0,061 % СК, попередня посада – бухгалтер ВАТ «Миронівський райагробуд».
Обрані посадові особи призначені на термін 3 (три) роки. Звільнені та призначені посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Самоходський Григорій Іванович