Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 25.04.2013
Дата публікації 26.04.2013 19:01:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Миронівський Райагробуд"
Юридична адреса* 08842,Київська обл., Миронівський р-н, с.Владиславка, вул. Леніна, 394 А
Керівник* Орлюк Олег Григорович - Директор. Тел: 0457451456
E-mail* 03584591@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення про виникнення особливої інформації
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИРОНІВСЬКИЙ РАЙАГРОБУД»
1.ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
1.1 Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариства «Миронівський Райгробуд»
1.2 Організаційно-правова форма: акціонерне товариство;
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 03584591;
1.4 Місцезнаходження емітента: 08842, Київська обл., Миронівський р-н, с. Владиславка, вул. Леніна, 394А;
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента: (04574) 5 13 59;
1.6 Електронна поштова адреса: 03584591@emitent.net.ua;
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 03584591@smida.gov.ua
1.8 Вид особливої інформації відповідно до вимог ІІ розділу 2 глави: відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду.
2. ТЕКСТ ПОВІДОМЛЕННЯ
Черговими загальними зборами акціонерів 25 квітня 2013 року прийнято рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Миронівський Райагробуд» шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «Миронівський Райгробуд».
У зв’язку з прийнятими рішеннями змінено склад посадових осіб товариства, а саме: призначено Ліквідатора Товариства.
- призначений на посаду Ліквідатора Товариства – Орлюк Олег Григорович (паспорт CК 871868, виданий Миронівським РВГУ МВС України в Київській обл., 15.09.1998). Перебував на посаді Генерального директора Товариства протягом 1 року. Не володіє часткою у статутному капіталі Товариства. Термін обрання Ліквідатором – до закінчення процедури припинення Товариства. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та службові злочини.
3. ПІДПИС
3.1. Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Ліквідатор Приватного акціонерного товариства «Миронівський Райагробуд» Орлюк Олег Григорович
Ліквідатор Приватного акціонерного товариства «Миронівський Райагробуд» _______________ Орлюк О.Г

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Орлюк Олег Григорович