Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 21.10.2013
Дата публікації 22.10.2013 19:01:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Миронівський Райагробуд"
Юридична адреса* 08842,Київська обл., Миронівський р-н, с.Владиславка, вул. Леніна, 394 А
Керівник* Діхтяр Василь Васильович - Директор. Тел: 0457451456
E-mail* 03584591@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення про виникнення особливої інформації
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИРОНІВСЬКИЙ РАЙАГРОБУД»
1.ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
1.1 Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Миронівський Райгробуд»
1.2 Організаційно-правова форма: акціонерне товариство;
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 03584591;
1.4 Місцезнаходження емітента: 08842, Київська обл., Миронівський р-н, с. Владиславка, вул. Леніна, 394А;
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента: (04574) 5 14 56;
1.6 Електронна поштова адреса: 03584591@emitent.net.ua;
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 03584591@smida.gov.ua
1.8 Вид особливої інформації відповідно до вимог ІІ розділу 2 глави: відомості про зміну складу посадових осіб
2. ТЕКСТ ПОВІДОМЛЕННЯ
Згідно з рішенням позачергових загальних зборів акціонерів, які відбулись 21 жовтня 2013 року (Протокол № 2 від 21.10.2013р.) відбулись наступні зміни складу посадових осіб Приватного акціонерного товариства «Миронівський Райагробуд»:
- звільнений з посади Ліквідатора Товариства – Орлюк Олег Григорович (паспорт CК 871868, виданий Миронівським РВГУ МВС України в Київській обл., 15.09.1998), володiє часткою в статутному капіталі емiтента : 0%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини: немає, посадова особа перебувала на цій посаді – 6 місяців.
- призначений на посаду Директора Діхтяр Василь Васильович (паспорт серії СК № 437573, виданий Миронівським РВГУ МВС України в Київській обл., 20.12.1996р.), володiє часткою в статутному капіталі емiтента : 0,5876%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини: немає, строк, на який призначено особу: до прийняття рішення уповноваженим органом Товариства про припинення повноважень, інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Головний інженер ПрАТ «Миронівський райагробуд»
3. ПІДПИС
3.1. Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор ПрАТ «Миронівський Райагробуд» Діхтяр Василь Васильович
Директор ПрАТ «Миронівський Райагробуд» _______________ Діхтяр В.В.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Діхтяр Василь Васильович